koniunktura

Przegrzać koniunkturę zob. przegrzać.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • koniunktura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. koniunkturaurze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbieg, splot pewnych okoliczności wpływających w znaczący (zwłaszcza korzystny) sposób na coś; położenie, sytuacja : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koniunktura — ż IV, CMs. koniunkturaurze, blm 1. «splot okoliczności, warunki wywierające znaczny, głównie pozytywny wpływ na coś; sytuacja, położenie» Koniunktura polityczna. Niepomyślna koniunktura. 2. ekon. «całokształt wskaźników życia gospodarczego, jak… …   Słownik języka polskiego

  • конъюнктура — Заимств. в Петровскую эпоху из польск. яз., где koniunktura < лат. coniunctura «обстановка, ситуация», суф. производного от conjungere «соединять, связывать» …   Этимологический словарь русского языка

  • rynkowy — 1. «dotyczący rynku placu w mieście; znajdujący się na rynku» Podcienia rynkowe. Plac rynkowy. 2. «odnoszący się do stosunków handlowo gospodarczych; dotyczący podaży i popytu, kupna i sprzedaży» Ceny rynkowe. Koniunktura rynkowa. Towary,… …   Słownik języka polskiego

  • koniunkturalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z koniunkturą, zależny od koniunktury : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kryzys koniunkturalny gospodarki, handlu. Koniunkturalne wahania cen. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kurs — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u. Mc. kurssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} droga do określonego punktu, pokonywana zwykle regularnie i w ustalonym czasie po ustalonej trasie przez jakiś pojazd; także:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.